1. old. Klubunk története, klubéletünk szabályai

A klub neve: Zalaegerszegi Honvédklub

Cím: 8900 Zalaegerszeg
              Gasparich u. 18

A fenti címen a
Magyar Honvédség Nyugat- Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Zalaegerszegi Toborzó és Érdekvédelmi Irodával 
 közös elhelyezésben tevékenykedünk. 

 Adószámunk: 18956920-1-20    
    Vezetőségi ülések:     minden hónap első szerda 14.00. 

     Klubügyelet:      minden hó 2-4 hét szerda 15.00 – 17.00 között
     Elérhetőségünk a fenti időpontban: T:92/510-225
     email címünk: honvedklub@gmail.com

     A klub elhelyezésében helyőrségi  katonatörténeti kiállítás  működik, amely előzetes   időpont egyeztetés után csoportosan is megtekinthető.

      A klub működésének rendjét, a tagság feltételeit a klub Alapszabályzata tartalmazza, lásd.  részletesen lejebb.

     Klubtagságunk létszáma: 169 fő (2011. jan. 24.-én)

    A klub munkáját 10 fős vezető testület irányítja,mely négy évente kerül újra választásra (a legutóbbi választás 2011. jan. 24.-én volt)
        *Elnök:Török József nyugállományú törzszászlós T:06-20/556-4943
       *Tiszteletbeli elnök: Gondos Ferenc nyugállományú ezredes  
    T: 06-30/200-9491
       *Alelnök: Szabó László nyugállományú alezredes T:06-30/597-6702;
    email cím: szabo.laszlo.zala@gmail.com 
       *Titkár:Gömöriné Ollár Piroska nyugállományú   törzszászlós
       *Vezetőségi tagok: 
    Bagi Jánosné 
    Baksa Istvánné
    Bolla Lajos nyugállományú alezredes 
T:06-30/405-6709
    Kontra László nyugállományú őrnagy
    Major László
    Németh István nyugállományú mérnök őrnagy
T:06-70/330-7322
    Szita János nyugállományú alezredes
    Tóth Lászlóné
 

    Klubunkat 1968-ban alakították az akkori Magyar Néphadseregből nyugállományba került tisztek és tiszthelyettesek . Az eltelt közel fél évszázadban lezajlott jelentős szervezeti és tartalmi változtatások eredményeként Nyugat-Dunántúl egyik legjelentősebb klub egyesületévé fejlődtünk.

  Tevékenységünk gerincét a honvédelmi és helyi hagyományok ápolása határozza meg.


Rendszeres részt vállalunk, ill. 
részt veszünk országos, megyei 
és Zalaegerszeg városának a fenti témához kapcsolódó rendezvényein. 
  Kiemelt 
figyelmet fordítunk a tartalmas kulturális, sport 
és egyéb szabadidős programok szervezésére is, tagjainkat érintő, érdeklő dolgokról, eseményekről történő tájékoztatásra.      
 Ismeretterjesztő-bővítő előadásaink helye a Gasparich u. 18(rendezvényterem), a zenés rendezvényeké a Kiskondás Étterem, vagy a Landorhegyi úton lévő VMK.  
  Évente több kirándulást indítunk, ezeken meglátogatjuk az útba eső honvédségi szervezeteket is.

 

   Az előadások díjtalanok, a zenés rendezvények 
és kirándulások
önköltségesek.
   Látogatjuk és támogatjuk a nehéz helyzetbe került klubtársainkat, védjük jogos érdekeiket.

 Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk az 
   ausztriai Németújvár(Güssing) városban székelő Burgenlandi Bajtársi Katonai Szövetséggel. Közös találkozásaink rendszeresek.


   
Az egyesület énekkara  az elmúlt évtizedekben   az országos és a megyei énekversenyek elért eredményeivel, gyakori meghívásos fellépéseivel méltán vált híressé, ismerté.
 

A honvédelmi hagyományok ápolásán belül klubunk vállalta fel
a zalaegerszegi szovjet és 
olasz katonai temetők 
rendben tartását, 
gondozását.
Halottak napján 
koszorúzással, virággal tisztelgünk az itt 
nyugvók emléke előtt.
Ekkor tartunk  
megemlékezést Gasparich utcai emlékparkban is .

 A 2009-es évben klubunk jóvoltából került megnyitásra Zalaegerszeg város első katonatörténeti kiállítása a Városi Művelődési Központban
A kiállítás jelenleg a 
Gasparich u. 18 szám alatti elhelyezésünkben
tekinthető meg, előzetes egyeztetés után.


Évente egy-egy alkalommal, házi ünnepség keretében köszöntjük egyedülálló klubtársainkat és a kerek születési évfordulósokat.

Egyesületünk, klubunk története

          Zalaegerszeg helyőrségben az 1960-as évek közepétől   megjelenő      nyugállományú katonák számának növekedése, spontán módon vetette fel az      idősebb  személyek összefogására, egy nyugdíjas szerveződés létrehozását. A feladatot Farkas Ferenc ezredes a Zala Megyei Hadkiegészítő Parancsnok, Szombathelyi József őrnagy érdekvédelmi főtiszt és Tóth Tibor őrnagy helyőrségi klub parancsnok vállalta fel. A szervezet   1968. szeptember 29-én alakult meg    az akkori Helyőrségi Művelődési Otthonban, közismert nevén a HEMO-ban (Zalaegerszeg, Ady E. u. 1)Gál József alezredes elnökletével.  A Fegyveres Erők és Testületek Klubjaként, tagjai a Magyar Néphadsereg, a Határőrség és a fegyveres testületek állományából verbuválódtak. A működéshez szükséges személyi-, anyagi-és technikai feltételeket a Magyar Néphadsereg biztosította.
         1970-ben Gál József alezredest Farkas József ezredes váltotta az elnöki székben. Ekkor a klub létszáma 63 fő volt.
          1970-es és a 80-as években érem, bélyeggyűjtő és hobbikörök, MHSZ körök, rádióamatőr, gépjármű és modellező szakkörök működtek klubunkban. A honvédség által biztosított volt a helyőrségi könyvtár, az újság, a folyóiratok használata.
          1978-ban 5 fős vezetőség választására került sor és Kocsis Gyula nyá. alezredes vezetésével folytatta a klub az addigi eredményes munkát.
          1980-tól a klub már 3 évenként választott vezetőséget.  Domján Gyula alezredes, majd Neiger Béla alezredes vezette a klubot. Ezen időszakban a létszám 60-ról 140 főre nőtt.
          A rendszerváltást követően a létszám 60 főre zsugorodott. Útkereséssel a klub új vezetőséget választott, mintegy kezdetét véve a komoly eredményeket felmutató „Szatmári korszaknak”. Új alapszabályzatot került kidolgozásra és új néven, Magyar Honvédség Zalaegerszegi Nyugállományúak Klubja elnevezéssel került bejegyzésre.
A katonai hagyományok ápolására és az ifjúság honvédelmi nevelésére továbbra is megkülönböztetett gondot fordítottak. Sajnos az elhelyezési, és üzemeltetési feltételek folyamatosan romlottak és csaknem elégtelenné váltak. A nehézségek ellenére a művészeti csoport továbbra is kiválóan működött.
          1990-ben a klub tagja lett a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének és megalakult az énekkar.
          Évente 25-30 rendezvény került megszervezésre, mintegy 50-60 fő részvételével.
          Az énekkar a HM Kulturális Fesztiválon (2003-ban) II. helyezést ért el Székesfehérváron. Két alkalommal arany minősítést is kapott. (2001, 2003-ban) Folyamatosan részt vettek a város kulturális életében, és a városi rendezvényeken.  
           2004. 05. 01-én lett felvéve a kapcsolat az ausztriai Németújváron(Güssing) működő  Burgenlandi Bajtársi Katonai Szövetséggel. A kapcsolattartás az óta is rendszeres és kölcsönös, amely legkevesebb 4-5 közös rendezvényt jelent évente.
           2002. óta tagjai vagyunk, a „TESZ Generációk” Nyugdíjasok Zala Megyei Képviseletének, a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének és a Nyugdíjasok és Idősek” Életet az éveknek” Zala Megyei Szervezetének.

Szatmári Bálint nyugállományú alezredest a 2007. év feladatai tervezése közben érte a halál,   A nyugállományú klub munkáját 16 éven át  vezette. Nyughelye előtt minden évben, Halottak Napján koszorúval tisztelgünk.
           
2007. januárjában Gondos Ferenc nyugállományú ezredest választotta a tagság elnöknek. A klub új helyre az egykori hadkiegészítő parancsnokság épületébe költözött. A működés feltételei itt már biztosítottak. Nagyon sok köszönhető a MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság és alárendeltjének a Zalaegerszegi Toborzó és Érdekvédelmi Irodának, akik mindenben segítséget nyújtottak és aktívan támogatják a klubot napjainkban is.
          Befejeződött a klub anyagi-pénzügyi helyzetének megszilárdításával kapcsolatos tervező-szervező munka . Alapját a szigorú és következetes gazdálkodási tevékenység, valamint a későbbiek folyamán hatályba lépő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterével tervezett Együttműködési Megállapodás képezi.
          Kiemelkedő fontosságú esemény a klub életében, hogy ismét különböző csoportok kezdték meg működésüket. (érdekvédelmi csoport, lövész baráti kör, és a hagyományőrző csoport)
         A zalaegerszegi elnök kezdeményezésére novemberben, a négy Zala megyei honvéd klub(Keszthely, Lenti,, Nagykanizsa, Zalaegerszeg) elnökei együttműködési megállapodást írtak alá a színvonalasabb klubélet és az érdekvédelmi feladatok mind magasabb szintű végrehajtása érdekében.
         2008. májusában az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően  a négy klub közösen ünnepelte a Honvédelem Napját Zalaegerszegen. A rendezvényen közel 300 fő vett részt. Az ünnepségen , a végzett munkát és aktív közéleti tevékenységét elismerve, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Emlékzászlót adott át a klub részére.
       Januárjától klub tagja lett a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének.
          Az elnökség erőfeszítései, és a tagság munkája eredményeként klub közéleti elismertsége tovább növekedett, melyet a „TESZ Generációk” Nyugdíjasok Zala Megyei Képviseletétől kapott KÖZÖSSÉGÉRT CIVIL DIPLOMA elismerés méltóképpen igazol. A betervezett programok eredményesen, egyre növekvő érdeklődés mellett lettek elvégezve.  A kiírt pályázatokon a klub továbbra is eredményesen szerepelt.
       A klub megalakulásának 40. évfordulója alkalmából - Szabó László nyá. alezredes vezette hagyományőrző csoport   Zalaegerszeg helyőrség katonamúltját, bemutató emlékkiállítást szervezett a Gönczi Ferenc Városi Művelődési Központban.

          2009-ben a klub neve Zalaegerszegi Honvédklub névre változott
         
         Ez évben a kiállítás anyagát tovább bővítve állandó kiállítást lett kialakítva klub épületében, melyet több száz érdeklődő tekintett meg. A kiállítás anyaga folyamatosan bővül. Ennek megnyitásával egyidejűleg emlékmű került felavatásra Zalaegerszeg helyőrség szolgálatteljesítés során elhunyt katonáinak, a laktanya egykori katonai szervezeteinek és az itt szolgálatot teljesítő katonák és polgári dolgozók tevékenységének emlékére.
         2010-ben is teljesítve lettek a betervezett feladatok,  megállt a taglétszám fogyása (169 fő). Kiemelkedő esemény volt a Zala megyei Főügyészség által lefolytatott törvényességi ellenőrzés, mely során  az ügyészség intézkedésre okot adó körülményt nem tárt fel.
         2011 évi cikluszáró közgyűlés új elnökséget választott, és az Alapszabályzatot módosítva bevezette az alelnöki beosztást, a vezetés operativitásának növelése érdekében.
Összességében a klub az elmúlt utolsó négy év során nehéz időszakot élt át. Betervezett feladatait alapvetően teljesítette. Elveszítve működési helyét új otthonra talált, kialakította egy kiszámíthatóbb klubmunka feltételrendszerét és a célok megvalósításához szükséges tartalommal töltötte fel együttműködési kapcsolatrendszerét. Nőtt az egyesület  közéleti ismertsége, a klub a honvédelmi értékközvetítés megkerülhetetlen szereplőjévé vált.
          Az elmúlt négy évben klubunk hagyományápoló tevékenysége során évente:
-         több alkalommal gondozta a városban található orosz és olasz katonai temetőket, és eredményesen gyűjtötte a helyőrség katonai emlékeit.
-         Az énekkar  számos alkalommal vett részt kulturális rendezvényeken, falunapokon, versenyeken.
-         Eredményesen ápolta hazai és nemzetközi kapcsolatokat
    -    Sportlövészek eredményesen szerepeltek a különböző versenyeken.
-         Az érdekvédelmi csoport  60-70 fő látogatását végezte el
Évente:
-         8-10 zenés rendezvényt került megszervezésre.
-         2-3 kiránduláson vett  részt a tagság (többek között Székesfehérvár, Győr, Szentendre, Visegrád, Esztergom, és Erdély)
-         4-6 előadás, tájékoztató lett  megtartva (katonapolitika, egészséges életmód, hadtörténet, fogyasztóvédelem stb.)


A ZALAEGERSZEGI HONVÉDKLUB
Szervezeti és Működési Alapszabályzata

Az egyesület neve:                             Zalaegerszegi Honvédklub

Székhelye, címe:                                            8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18.

Megalakításának ideje:                                   1968.

Bírósági bejegyzés száma, ideje:        Pk. 60.424/1989/2 (1990.01.11.)


I. Az egyesület rendeltetése, jogállása, célja, feladata:

1. Rendeltetése:

Az egyesület rendeltetése, hogy összefogja a Magyar Honvédség Zalaegerszeg és vonzáskörzetében élő nyugállományú és aktív tagjait, hozzátartozóit, valamint mindazokat, akik szimpátiát és elkötelezettséget éreznek a honvédelem ügye iránt.

2. Jogállása:

A Zalaegerszegi Honvédklub az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tvr., valamint a Ptk. 57-59. §- i alapján, magánszemélyek, továbbá jogi személyek és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven funkcionáló, tagsági viszonyon alapuló szervezet.

Az egyesület önálló jogi személy, önálló bevétellel és pénzgazdálkodással, önálló kötelezettségvállalással rendelkezik.

Általános irányítását és képviseletét a Közgyűlés, mint legfelsőbb szerv kimondja, vagy az arra jogosult szerv - Ügyészség - feloszlatja, illetve a megszűnését megállapítja más társadalmi szervezettel való egyesüléssel.

Megszűnése esetén vagyonával a Közgyűlés rendelkezik, a hitelezők kielégítését követően.

3. Az egyesület célja:

Közéleti szerepvállalással a honvédelem ügye iránti elkötelezettség szinten tartása. A honvédelmi értékközvetítés a társadalom, a polgári szféra, kiemelten a fiatal nemzedék számára.

4. Az egyesület feladata:

A helyi és a katonai hagyományok őrzése, ápolása.
Rendezvények szervezése, mely biztosítja a tagság tartalmas kulturális, sport és szabadidő-eltöltésének lehetőségét.
A nehéz élethelyzetbe került tagjai segítése.
A tagság érdekeinek a védelme helyi, területi és ágazati szinteken.

5. Az egyesület kapcsolatrendszere:

Az egyesület, mint társadalmi szervezet - politikai pártokkal - kapcsolatot nem tart fenn. Tőlük pénzügyi támogatást nem fogad el, nem is támogatja azokat.

Nem támogatja a pártok Országgyűlési és helyi képviselőjelöltjeit, pénzügyi vagy más anyagi vonatkozásban sem.

Az egyesület tagjai, mint választópolgárok, a képviselőktől tájékoztatást kérhetnek gazdasási, társadalmi és szociális kérdésekről.

A szervezet közetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt! Az egyesület képviselőjelöltet nem állít.


II. Az egyesület szervezeti felépítése.

1. A szervezet felépítési rendje:

Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

2. Közgyűlés feladat és hatásköre:

·      Az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása.
·      Az egyesület vezetőségének es bizottságainak megválasztása 4-évenként.
·      Évenként a vezetőség beszámoltatása, éves programterv elfogadása.
·      A pénzügyi beszámoló és gazdálkodási terv elfogadása, jóváhagyása.
·      Az egyesület feloszlatásának kimondása.
·      A vezetőség, vagy egyes tagjainak visszahívása, új tagok megválasztása.
·      Jelölő Bizottság megválasztása - a vezetőség mandátumának lejárta előtt – egy évvel, új vezetőségi tagok jelölésére.
·      Elnököt, alelnököt és titkárt titkos szavazással választja, míg a vezetőség többi tagját nyílt szavazással.
·      A Közgyűlés döntési joga: Alapítvány vagy Szociális Pénzügyi alap létrehozása.
·      A közgyűlés a tagság létszámának megfelelően választ vezetőséget.
·      100 tagig elnök, alelnök és titkár személyén kívül 5 fő vezetőségi tagot, minden további 50 tag után még 2 vezetőségi tagot választ.
·      A közgyűlés - a jelölő bizottság javaslatára - tiszteletbeli elnököt választhat.
·      A tagdíjak összegéről a közgyűlés dönt.
·      A közgyűlés megválasztja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és 4 tagját.
·      Etikai Bizottságot - elnök és 2 tagot - választ a közgyűlés.
·      A választott bizottságok - a közgyűlésnek - évente egyszer kötelesek tevékenységükről beszámolni.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, titkár, jegyző-könyvvezető és 2 tag hitelesítő ír alá.

3. Működés szabályai:

·      A közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni.
·      Rendkívüli közgyűlés összehívását a tagok 30 %-a is kezdeményezheti, az ok és cél megjelölésével.
·      A választott vezetőség rendkívüli esetben összehívhatja a - rendkívüli - közgyűlést, melyet köteles megindokolni.
·      Az egyesület közgyűlése határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, 50% + 1 fő.
·      A közgyűlés határozatképes, ha a tagság 50% + 1 fő jelen van. Határozat-képtelenség miatt a közgyűlést el kell halasztani, az újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül a megjelöli időpont után 1 órával meg kell tartani, ha legalább a tagok 25 %-a jelen van, az határozatképes.
·      A tagság fontosnak-vélt tájékoztatás érdekében, vagy fontos döntése előkészítése végett a vezetőség küldött gyűlést hívhat össze, a tagság képviseletében a választott aktívák részvételével.


III. Az egyesület pénzügyi – anyagi alapja, gazdálkodása.

1. Pénzügyi alap képzése:

·         A tagdíjakból származó összeg.
·         Az egyesület saját rendezvényeiből befolyt összegek.
·         Pályázatok útján elnyert pénzösszegek.
·         Szponzorok által adott összegek.
·         Adományokból származó összegek.
·         Az egyesület tagjai (csoportjai) által vállalt önkéntes munkaakciókból származó bevételek.

2. Az egyesület gazdálkodása:

Az egyesület vagyonával a közgyűlés által jóváhagyott pénzügyi terv alapján a vezetőség gazdálkodik.
A gazdálkodás alapvető célja a tagság igényeinek kielégítése, az ésszerű takarékosság követelményei szerint.

Az egyesület működőképesség, pénzgazdálkodással biztosítani kell.

Szociális alap létrehozásával elő kell segíteni a tagság körében a kis-nyugdíjasok támogatását.

3. Pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése, felügyelete:

·         A közgyűlés által megválasztott Bizottság évente legalább két alkalommal ellenőrizze a gazdálkodást.
·         Az egyesület elnöke - a gazdasági felelőst - rendszeresen köteles ellenőrizni.
·         A gazdasági felelős évente bevallást készít az APEH felé.


IV. Az egyesület kapcsolatrendszere, együttműködési területei.

1. Szakterületi kapcsolat, együttműködés:

·         Szoros kapcsolatot tart a Hadkiegészítő Parancsnoksággal a honvédség érdekvédelmi hatáskörébe tartozók juttatásainak, lehetőségeinek biztosítása, valamint a klub működési feltételeinek biztosítása, munkájának segítése érdekében.
·         Kapcsolatot tart fenn mint társadalmi szervezettel, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével és a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével a nyugállományú katonák érdekvédelme, a magyar katonai hagyományok ápolása érdekében.
·         Együttműködik Zalaegerszeg Város Önkormányzatával, a város kulturális hagyományainak ápolásában, a tagság állampolgári jogainak érvényesítése érdekében.

2. Társadalmi kapcsolat és együttműködés:

·         Az egyesület a rendészeti szervek nyugdíjas klubjaival egyezteti programjait, a szabadidős és kulturális rendezvények színvonalának emelése érdekében.
·         Az egyesület kialakítja és fejleszti kapcsolatait a város területén tevékenykedő mindazon társadalmi szervezetekkel, amelyek semmi módon nem kapcsolódnak pártokhoz.
·         Az egyesület igyekszik az igények szerint kapcsolatot tartani az ország területén tevékenykedő valamennyi katonai társadalmi szervezettel, annak érdekében, hogy segítse azok ország megismerő és kulturális tevékenységét, valamint előre építve saját tagjai ugyanilyen irányú igényei kielégítését.


V. Az egyesület választott szerveinek működése, feladata, jogállása.

1. Az egyesület vezetősége.

·      A vezetőséget a közgyűlés választja, annak tartozik elszámolni. Mint önkormányzattal rendelkező testület a tagságot képviseli, annak akaratát, érdekét a törvényes kereteken belül megvalósítja. A tagság érdekeinek megfelelőn átfogó, sokoldalú kulturális, szabadidős programokat szervez, amit éves tervben rögzít és elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti, megvalósítását pénzügyi-gazdálkodási tervvel alátámasztja.
·      Védelmezi a nyugállományúak érdekeit, ápolja a katonai hagyományokat, tevékenyen részt vállal ilyen jellegű rendezvények szervezésében és megvalósításában.
·      A vezetőség havonta legalább egyszer ülésezik. Értékeli a végzett munkát és meghatározza a további feladatokat. Előkészíti a közgyűléseket, beszámol a végzett munkáról.  Kialakítja az információs rendszert, havonta egyszer dönt új tagok felvételéről, vagy kizárásáról.
·      A vezetőség az egyesület irányítását, vezetését köteles átfogóan, minden területen biztosítani, annak hatékonyságáról gondoskodni.
·      A vezetőséget az elnök távollétében, a titkár irányítja.
·      A vezetőség és más választott tisztségviselők, munkájukat társadalmi munkában végzik.

2. Ellenőrző Bizottság:

A bizottság elnök és 2 tagból áll.

A közgyűlés felhatalmazása alapján évente legalább két alkalommal ellenőrzi a vezetőség pénzgazdálkodását. Részletesen elszámoltatja a gazdasági felelőst. Az ellenőrzés eredményét bejegyzi a pénztári naplóba. Ha hiányosságot, szabálytalanságot talál, azt jegyzőkönyvbe rögzíti, majd az elnök, illetve a vezetőség elé terjeszti. Súlyos törvényszegés esetén feljelentést tesz az ügyészségnek.

3. Etikai Bizottság:

A bizottság elnök és 2 tagból áll.

Feladata, hogy kivizsgálja azon személyek ügyét, akik magatartásukkal, cselekedeteikkel az egyesületen belül megsértik a közösséget.
A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvbe rögzíti és azt a vezetőség tudomására hozza. Tevékenységéről évente egyszer a közgyűlésnek köteles beszámolni.

4. Jelölő Bizottság:

A bizottság elnök és 2 tagból áll.

A közgyűlés által - 4 évre - választott testület. Feladata, hogy kikérje a tagok véleményét az újonnan választandó vezetőség tagjaira vonatkozóan. A meglévő vezetőség mandátumának lejártakor, javaslatot terjeszt a közgyűlésnek, az újonnan választandó vezetőség tagjaira vonatkozóan. A meglévő vezetőség mandátumának lejártakor, javaslatot terjeszt a közgyűlésnek, az újonnan választandó vezetőség és bizottságok tagjaira. Munkájáról a közgyűlésnek tartozik beszámolni. A választott tisztségviselők változása esetén évente a közgyűlésnek - új tagokra - tesz javaslatot.


VI. A tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése. A tag jogai és kötelességei.

1. A tagság keletkezése:

A klub tagja lehet az a természetes személy, aki az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja.

A felvételt írásban kell kémi. A felvételről a vezetőség egy hónapon belül dönt.

Az elnökség egyszerű többségi döntéssel tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyt, akit arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag egyrészt jogosult a rendezvényeken részt venni, ott észrevételt, javaslatot tenni, másrészt köteles a klub érdekeivel összhangban tevékenykedni.

2. A tagsági viszony megszűnése:

·         Kilépéssel vagy elhalálozással megszűnik a tagsági viszony.
·         Az egyesület részéről történő kizárással.
·         A tagsági díj befizetésének elmaradásával. (Kétszeri felszólítás után a tagsági viszonyt megszűntnek kell tekinteni.)

3. A tag jogai:

·         Az egyesület által szervezett rendezvényeken részt venni.
·         Észrevételeket, javaslatokat tenni szóban vagy írásban.
·         Tájékoztatást kérhet az egyesület tagságát érintő vagy személyét érintő kérdésekben.
·         A tag minden bizottságba választható.

4. A tag kötelessége:

·         Alapszabályban meghatározott feltételeket betartani.
·         Tevékenységével elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósulását.
·         A magyar katonai hagyományok ápolása, őrzése és védelme.
·         Az egyesület tevékenységének népszerűsítése, új tagok szervezése.
·         A rendezvényeken, összejöveteleken taghoz méltó magatartást tanúsítani.
·      A tagdíjat az év első negyedévében befizetni. A tag annak az évnek december 31.-ig, melyben a 18. életévét betölti, valamint annak az évnek január 01.-től, melyben 80. életévét betölti, mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.


VII. Tisztségviselők hatásköre, főbb feladatai.

l. Elnök választása, jogállása:

Az elnököt a közgyűlés titkos szavazással 4 évre választja.

Feladata:

·         A klub törvényes képviselete.
·         A vezetőséggel közösen a klub vezetése.
·         Kapcsolatot tart fenn más klubokkal és társadalmi szervezetekkel.
·         A vezetőség munkájának összehangolása, irányítása. Vezetőségi ülések összehívása, levezetése.
·         Pénzügyi feltételek, források biztosítása a vezetőséggel közösen.
·         A klub gazdálkodásának irányítása (gazdasági felelőssel közösen).
·         A klub bankszámlája feletti jogok gyakorlása (a titkárral együttesen).
·         Éves beszámoló elkészítése, elkészíttetése, közgyűlés elé terjesztése.
·         Közgyűlés összehívása.

1/A. Alelnök választása, jogállása.

Az alelnököt a közgyűlés titkos szavazással 4 évre választja.

Feladata:

·         Együttműködési megállapodásokban foglaltak felügyelete.
·         A klub éves feladattervének összeállítása, a feladattervben foglaltak végrehajtásának felügyelete, az abban foglaltat feladatok koordinálása.

2. Titkár választása, jogállása:

A titkárt a közgyűlés titkos szavazással 4 évre választja.

Feladata:

·         A klub ügymenetének felügyelete.
·         Naprakész tagnyilvántartás vezetése. Új tagok felvételi kérelmének elnökségi döntés elé vitele.
·         Aktívahálózat működtetése, a tagság körében felmerült észrevételek, javaslatok és problémák vezetőség elé vitele.
·         A klub működéséhez szükséges anyagok, eszközök biztosítása.
·         A klub bankszámlája feletti jogok gyakorlása (az elnökkel együttesen).

3. Gazdasági felelős (pénztáros) választása, jogállása:

A közgyűlés 4-évre, nyílt szavazással - többségi szavazattal - választja meg. melyet jegyzőkönyvben rögzítenek.

Feladata - kötelessége:

·         Az egyesület gazdálkodásának pénzügyi okmányolása, vezetése, mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően.
·         A gazdálkodást a vezetőség döntései alapján végzi.
·         A pénztárkönyvet pontosan, naprakészen vezeti.
·         A pénztárban maximum 50.000,- Ft-ot tárolható.
·         Az egyesület pénzkészletét - a vezetőség döntése szerint – Pénzintézeteknél elhelyezi, figyelemmel a legmagasabb kamatozásra.
·         Rendezvényeken, felelős vezetőségi és egyéb tagokat mindenkor okmányilag köteles elszámoltatni.
·         Az elnök felé pontos tájékoztatást köteles adni a pénzgazdálkodás menetéről.
·         Az APEH felé - az adótörvényekben foglaltak szerint - a meghatározott időre köteles a bevallást elkészíteni.
·         A pénzügyi okmányokat köteles áttekinthetően, naprakész állapotban tartani.
·         Az elnök és a vezetőség hozzájárulásával - egyesületi tagot - igénybe vehet a munkálatok végzésére - egyéni felelőssége mellett.

4. A vezetőség tagjai és más választott tisztségviselők feladata:

A vezetőség éves munkatervben elosztja, meghatározza az egyes tisztségviselők feladatait. A tervet a titkár vezeti és pontosítja, lebontva a vezetőség tagjaira:
·         A szociális feladatokat,
·         kegyeleti, szervezett részvételi megoldásokat,
·         jóváhagyott programfeladat felelőseit,
·         rendezvények részfeladatainak felosztását,
·         kulturális feladatokat, annak felelőseit, anyagi fedezetének kimunkálását,
·         beteglátogatások rendszerét, anyagi fedezetét, a látogatások szervezetté tételét.


Ez a "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYZAT"
a közgyűlés jóváhagyása után minden tagra kötelezően érvényes

A Szervezeti és Működési Alapszabályzat jelen módosítását a Közgyűlés 2011. 01. 14.-én elfogadta.

                                                                                                 (Gondos Ferenc)
                                                                                                           elnök